Visste du at vi er involvert i arbeidet med å utvikle en standard for sikker bruk av ordinære (eldre og nye) heiser til evakuering ved brann?

Et spennende arbeid der vi jobber tett med bygningsmyndighetene, Standard Norge, heisbransjen, arkitekter og andre rådgivere i vår bransje. Dette arbeidet er av internasjonal interesse da det ikke finnes noen anerkjente standarder på dette området!

På denne måten bidrar vi til at alle som kommer inn i bygg også kommer seg ut ved egen hjelp!

 

(Illustrasjonen er lånt fra: “Feasibility and design considerations for the use of lifts as an emergency exit in apartment buildings” av Than Singh Sharma)