Utviklingsarbeid på heisfronten

Utviklingsarbeid på heisfronten

Visste du at vi er involvert i arbeidet med å utvikle en standard for sikker bruk av ordinære (eldre og nye) heiser til evakuering ved brann? Et spennende arbeid der vi jobber tett med bygningsmyndighetene, Standard Norge, heisbransjen, arkitekter og andre rådgivere i...