OM OSS

Total Brannsikring AS er lokalisert med kontor i Sorenskriverveien i Alta. Med dagens kommunikasjon og formidlingsmuligheter administrerer og utfører vi oppdrag i hele Norge innen forskjellige typer brannprosjektering.

Vår styrke som prosjekterende innen brann er basert på lang erfaring innen prosjektering, med referanseliste som spenner over de fleste bygningstyper og anlegg. Vi har god kjennskap til lover og regelverk som har endret seg gjennom tiden, frem til TEK 17 som er i bruk i dag.  Faglig leder har også bred erfaring innenfor entreprenørtjenester for bygg og anlegg, som gir kunden gode praktiske og økonomiske løsninger.

Samlet gir dette entreprenører, konsulenter, arkitekter og byggherrer en trygghet for at brannprosjekteringen blir ivaretatt best mulig innenfor regelverket.

Som et resultat av dette, innehar Total Brannsikring AS de høyeste kvalifikasjoner i tiltaksklasse 3 for å kunne prosjektere og kontrollere brannkonsept for alle typer bygg.

Bengt Slettli

Bengt Slettli

Daglig Leder / Fagansvarlig

Telefon: 916 36 862
E-post: bengt@totbrann.no

Målfrid Nøstbakken

Målfrid Nøstbakken

Brannteknisk rådgiver

Telefon: 458 13 808
E-post: maalfrid@totbrann.no

David Tran

David Tran

Branningeniør

Telefon: 920 54 221
E-post: david@totbrann.no

Maiken Larsen

Maiken Larsen

Brannteknisk rådgiver / Sivilingeniør

Telefon: 922 53 342
E-post: maiken@totbrann.no

Sofia Majtorp

Sofia Majtorp

Branningeniør

Telefon: 413 79 450
E-post: Sofia@totbrann.no

VÅRE VERDIER

Våre verdier gjenspeiles gjennom våre handlinger. Vi er til å stole på, og har høy troverdighet i markedet. Gjennom opparbeidet og dokumentert kunnskap gir vi deg de beste branntekniske rådene.

Total brannsikring har virksomhet som strekker seg over hele landet, og vi følger kunden uansett hvor i Norge neste prosjekt igangsettes. Våre kunder skal føle seg trygg på at vi alltid leverer til avtalt tid & kvalitet.

VÅR ERFARING

Total brannsikring jobber ikke bare ut i fra teoretiske modeller.

Gjennom lang erfaring kjenner vi til hvilke branntekniske løsninger som er gjennomførbare i praksis. Ofte lander vi på alternative og spenstige løsninger som vil være kostnadsbesparende for deg.

Vår tilstedeværelse i Nord-Norge har gitt oss en unik kompetanse på lokale forhold, og gjennom ulike prosjekt har vi etablert gode relasjoner opp mot de enkelte rådgivere, kommuner og brannvesen.

DIN TRYGGHET

Total brannsikring har mer enn 20 års erfaring med prosjektering, og har gjennom årene opparbeidet erfaring både i forhold til løsninger og produktvalg. Et kontinuerlig fokus på kompetanse-utvikling gjør at vi alltid tilbyr markedsledende løsninger. Vi har en omfattende portefølje av prosjekter bak oss, og har solid erfaring og kunnskap i å utarbeide brannkonsept, branntegning og annen brannfaglig dokumentasjon.