Minimum utdanning som branningeniør.
Erfaring med bruk av digitale verktøy innen brannprosjektering og tegning.

read more